Mensen met meningen

De ASDG in het kort

 

De Adviesgroep Sociaal Domein gemeente Groningen geeft onafhankelijk advies aan de gemeente over vraagstukken in het sociaal domein. De ASDG is samengesteld uit 30-50 vrijwillige deelnemers uit de gemeente Groningen. Deze deelnemers hebben verschillende achtergronden, beweegredenen en kwaliteiten. De groep wordt ondersteund door professionals op het gebied van organisatie en communicatie.

Het doel van de ASDG is om het beleid in het sociaal domein beter te laten aansluiten bij de behoeften van inwoners. Dat doen ze door verschillende perspectieven samen te brengen en een constructieve en kritische bijdrage te leveren aan de afwegingen die politiek en beleidsmakers​ maken.

Vacature: algemeen ondersteuner

Ben je geïnteresseerd om te werken voor de ASDG? Bekijk dan onze vacature voor Algemeen ondersteuner.

AGENDA

 

Dinsdag 16 april

Stuurgroep

 

Dinsdag 23 april

Bijeenkomst cluster Sociale Gebiedsontwikkeling

 

Maandag 6 mei

Bijeenkomst cluster Jeugd en Gezondheid

 

Woensdag 15 mei

Brede bijeenkomst

Denk mee over sociale thema’s

 

De ASDG heeft plek voor nieuwe deelnemers. Woon je in de gemeente Groningen en denk je graag mee over sociale thema’s zoals armoede, ouderen, de wmo, jeugd en meer? Lees dan meer over deelnemer worden.

Advies aan college

De ASDG heeft een document meegegeven aan de formateur voor het nieuwe college. Hiermee introduceren we ons (opnieuw) aan het college en hebben we aangegeven welke onderwerpen we graag onder de aandacht willen brengen.

De werkagenda

 

Ieder jaar stelt de ASDG een werkagenda op. Op deze agenda staan de thema’s die van de deelnemers prioriteit krijgen. Uitgangspunten daarvoor zijn de onderwerpen die bij de gemeente/ politiek op de agenda staan aangevuld met thema’s die de deelnemers zelf erg belangrijk vinden. De werkagenda kan gedurende het jaar aangepast worden aan de hand van actualiteiten of wensen vanuit de ASDG. Op dit moment staan onderstaande thema’s op de agenda van de ASDG.