Mensen met meningen

De ASDG in het kort

De Adviesgroep Sociaal Domein gemeente Groningen geeft onafhankelijk advies aan de gemeente en Raad over vraagstukken in het sociaal domein.  De ASDG is samengesteld uit 30-50 vrijwillige deelnemers uit de gemeente Groningen. Deze deelnemers hebben verschillende achtergronden, beweegredenen en kwaliteiten. De groep wordt ondersteund door professionals op het gebied van organisatie en communicatie.

Het doel van de ASDG is om het beleid in het sociaal domein beter te laten aansluiten bij de behoeften van inwoners. Dat doen ze door verschillende perspectieven samen te brengen en een constructieve en kritische bijdrage te leveren aan de afwegingen die politiek en beleidsmakers​ maken.

AGENDA

 

Maandag 27 september
Werksessie werving en diversiteit (projectgroep)

 

Donderdag 7 oktober
Startbijeenkomst gebiedsgericht werken (projectgroep)

 

Donderdag 4 november
Brede bijeenkomst (alle deelnemers ASDG)

 

Woensdag 10 november
Informatieavond (mogelijk) nieuwe deelnemers

De werkagenda

 

Ieder jaar stelt de ASDG een werkagenda op. Op deze agenda staan de thema’s die van de deelnemers prioriteit krijgen. Uitgangspunten daarvoor zijn de onderwerpen die bij de gemeente/ politiek op de agenda staan aangevuld met thema’s die de deelnemers zelf erg belangrijk vinden. De werkagenda kan gedurende het jaar aangepast worden aan de hand van actualiteiten of wensen vanuit de ASDG. Op dit moment staan onderstaande thema’s op de agenda van de ASDG.