Mensen met meningen

Adviezen

De ASDG geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Groningen over vraagstukken binnen het sociaal domein. De adviezen van de ASDG vind je hier terug. Naast de uitgebrachte adviezen zijn er ook thema’s die bij de ASDG op de agenda staan.