Header_Armoede

ARMOEDE

Vergeleken met andere gemeenten heeft Groningen relatief veel arme inwoners. Ongeveer één op de elf kinderen groeit hier op in een gezin met een laag inkomen. Zo’n gezin heeft vaak niet genoeg geld voor basisbehoeften als
voeding, kleding en recreatie.

De gemeente Groningen is in oktober 2019 gestart met de armoede aanpak “Toekomst met perspectief”. Daarnaast is geïnvesteerd in een pakket van voorzieningen gericht op kinderen en gezinnen, een gebiedsgerichte aanpak, de Stadjerspas, maatwerkbudgetten en extra inzet voor mensen die (verder) in de problemen komen door de coronacrisis. Bovendien zijn er in de gemeente ook andere programma’s waarbinnen armoede een thema is. 

In februari 2024 is het Uitvoeringsprogramma Brede aanpak armoede en schulden vastgesteld.