Header_Wmo enquete

CLIENTERVARINGSONDERZOEK WMO

De gemeente is volgens de Wmo verplicht om een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te voeren. Dit wordt ieder jaar gedaan door middel van een schriftelijke enquête. In 2020 is door Corona een alternatief ervaringsonderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn via interviews de ervaringen opgehaald van Wmo gebruikers. Dit jaar wordt de enquête weer op de normale manier uitgevoerd. Er komt een nieuwe methodiek CEO Wmo wat betekent dat in de toekomst de inwoners die een Wmo voorziening hebben meerdere keren per jaar bevraagd worden om een beter en meer actueel beeld van hun ervaringen krijgen. Na de zomer worden daar ook mensen in meegenomen die zijn doorverwezen naar algemene voorzieningen.   

STATUS

Het advies van Stadadviseert (nu ASDG) heeft in 2020 bijgedragen aan meer verdiepende vragen in het ervaringsonderzoek. Door de maatregelen rondom Corona is het onderzoek uiteindelijk anders verlopen dan de bedoeling was. Daardoor is ASDG minder betrokken geweest bij de uitvoer.

De gemeente Groningen gaat nu onderzoeken hoe het CEO in de toekomst wordt uitgevoerd. De ASDG wordt hier vanaf de zomer van 2021 bij betrokken.

VRAAG/ OPDRACHT

De ASDG zou eind 2022 adviseren over het voorstel voor de nieuwe aanpak van het CEO. Vanwege de uitstel door de invoering van een nieuw systeem ligt er momenteel nog geen nieuw voorstel.

WERKWIJZE

De ASDG heeft in voorbereiding van CEO in 2020 aangedrongen op een meer kwalitatieve onderzoeksopzet. Omdat het onderzoek in 2020 op een andere manier werd afgenomen dan gebruikelijk ontstond er ruimte om hier gehoor aan te geven. De projectgroep heeft meegedacht over de verdiepende vragen in de enquête en een uitgebreider onderzoek door middel van interviews. Het was de bedoeling dat de ASDG ook betrokken zou zijn bij de afname van interviews, maar dat is door de Corona-maatregelen anders uitgevoerd. Het onderzoek is inmiddels afgerond.

De gemeente Groningen is sinds dit jaar vrijer in het vormgeven van het CEO en gaan onderzoeken of ze dit anders willen doen. In de zomer maakt de projectgroep CEO van de ASDG kennis met de nieuwe contactpersoon bij de gemeente. Dan stippelen zij samen een adviestraject uit.

Eind 2022 zou de ASDG adviseren over het voorstel voor de nieuwe aanpak CEO, maar door uitstel van de invoering van een nieuw systeem (dit systeem biedt ondersteuning bij alle taken binnen het Sociaal Domein) ligt er nog geen voorstel voor de nieuwe aanpak.