Header_Dak- en thuisloosheid

Dak- en thuisloosheid

Het aantal daklozen in de gemeente Groningen is redelijk stabiel. In 2018 waren er 476 geregistreerde daklozen, in 2019 waren dat er 494. Tijdens de coronacrisis is er een lichte stijging bij de opvangvoorzieningen, zo meldt de gemeente. De gemeente onderzoekt diverse projecten voor het tegengaan van dak- en thuisloosheid en het ondersteunen van dak- en thuislozen.

Tweederde van de dak- en thuisloze jongeren heeft een verleden in de jeugdzorg. Het is daarom belangrijk om te ontdekken hoe het is te voorkomen dat problemen zo groot worden dan jongeren geen dak meer boven hun hoofd hebben. Om dak- en thuisloosheid onder jongeren te voorkomen doet Groningen onder andere mee aan de pilot van het landelijke Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren.

STATUS

Het thema is door deelnemers van de ASDG zelf op de werkagenda gezet. Er wordt nog een projectgroep opgericht. In augustus is er een gesprek met de gemeente om tot een concreet vraagstuk te komen.

De gemeente wil in de periode van 2021-2023 tot een herijking komen van de maatschappelijke opvang. Hiervoor is een leidraad opgesteld. Deze wordt in september ter besluitvorming geagendeerd als raadsvoorstel. De maatschappelijke opvang is onderdeel van het programma Beschermd wonen & Maatschappelijke opvang.

VRAAG/ OPDRACHT

Er is nog geen concreet vraagstuk waaraan de ASDG werkt. Na de zomervakantie van 2021 gaat de ASDG hierover in gesprek met de contactpersoon van de gemeente.

WERKWIJZE

Dak- en thuisloosheid is een onderwerp wat de deelnemers van de ASDG hebben aangemerkt als belangrijk thema waar de ASDG bij betrokken moet zijn. Dit staat dus op de werkagenda en daar gaan we de komende periode mee aan de slag.

Inmiddels is er kennisgemaakt met de beleidsadviseur en hebben we een beeld gekregen van de ontwikkelingen; waaronder het raadsvoorstel vernieuwing maatschappelijke opvang 2021-2023 (nog niet openbaar) en de evaluatie van de winterregeling . Hier vloeien wellicht concrete onderwerpen uit voort waar de adviesgroep mee bezig kan. Ook wil de ASDG graag betrokken zijn bij de aanpak om dak- en thuisloosheid bij jongeren tegen te gaan. Eind augustus staat er een volgend gesprek gepland. Dit gesprek is bedoeld om een vraagstuk concreet te maken om als ASDG mee aan de slag te gaan.