Header_GON Haren

Gebiedsondersteuningsnetwerk (GON)

In Groningen kennen we vanaf 2019 gebiedsondersteuningsnetwerk (GON). Het GON biedt individuele ondersteuning, dagbesteding, kortdurend verblijf en sociale activering. De aanbieders hebben de opdracht zoveel mogelijk maatwerk om te zetten in algemene voorzieningen, gebruik te maken van de mogelijkheden van het gebied en samen te werken met partners zoals WIJ Groningen en gebiedsteams.

De voormalige Adviesraad Sociaal Domein Haren heeft na de gemeentelijke herindeling advies uitgebracht voor het GON in Haren. In de toekomst wil de ASDG graag betrokken blijven bij het gebiedsondersteuningsnetwerk in de gemeente Groningen.

STATUS

Het College heeft een besluit genomen over de aanbesteding voor het GON in Haren. Hierover hebben zij een brief geschreven aan de Raad.