Header_Diversiteit

Deelnemer worden

Heb je interesse in deelname aan de ASDG? Neem dan contact met ons op!

In de samenstelling van de adviesgroep wordt gestreefd naar diversiteit: er is een goede balans tussen deelnemers uit de verschillende wijken en dorpen, leeftijden, gender, culturele achtergrond, opleidingsniveau en kennis/ervaringsdeskundigheid.

De deelnemers van de adviesgroep worden aangetrokken op persoonlijke titel. Deelnemers zijn geen vertegenwoordigers van bepaalde groepen, organisaties of belangenorganisaties die actief zijn in het sociaal domein. Ze vervullen geen politieke of ambtelijke functie in de gemeente Groningen.