Onze deelnemers hebben verschillende redenen om mee te willen denken over sociaal beleid in de gemeente Groningen. Martin Rezelman weet uit ervaring hoe het is als het is als je te maken krijgt met de uitvoering van sociaal beleid. Jaren geleden werd hij dakloos en heeft hij zich verwonderd over de initiatieven die er zijn, in positieve en negatieve zin. Nu gaat het goed met hem en wil hij zijn eigen ervaringen gebruiken om iets te betekenen voor de maatschappij. 

 

“Als ervaringsdeskundige kan ik goed meedenken over uitvoerbaarheid in de praktijk en maatwerk, terwijl anderen in de groep juist aandacht hebben voor andere dingen. Zo zorgen we dat we alles in beeld hebben en op de juiste plekken informatie halen voor een goed advies aan de gemeente.”

 

Een voorwaarde om deel te nemen aan de ASDG is een brede interesse op sociaal gebied. Bij Martin is die interesse ontstaan toen hij zelf te maken kreeg met het beleid waarover de ASDG adviseert. Een aantal jaren geleden kwam hij in de problemen. Hij kreeg schulden en had geen dak boven zijn hoofd.

 

Deelnemen als ervaringsdeskundige

Martin vertelt: ‘Gelukkig durfde ik om hulp te vragen en kon ik met die hulp mijn weg vinden binnen het systeem, maar dat is niet makkelijk. Dankzij een training werd er voor mij veel duidelijk en vond ik een manier om iedere dag met motivatie op te staan. Ik weet nu dat ik ADHD heb en depressief ben. Dat gaat niet weg, maar ik heb wel geleerd dat ik nog steeds kan meedoen. Op een andere manier, dat wel. Ik heb geen betaalde baan en maak gebruik van een aantal voorzieningen zoals de bijstand, maar ik geef op een andere manier veel terug. Zo heb ik samen met iemand anders een programma opgezet in de wijk De Hoogte om mensen in armoede te helpen. Dat werkt heel goed’. 

Hij vertelt verder: ‘Binnen de ASDG kan ik die ervaringen delen. Ik ben echt een prater, maar er zijn ook veel doeners in mijn netwerk. Door deel te nemen aan de ASDG geef ik ook die doeners een stem. Anderen in de groep bekijken adviestrajecten juist vanuit andere invalshoeken en daardoor kunnen we heel breed kijken naar een vraagstuk en voldoende informatie boven tafel krijgen om een goed advies te geven.’

 

“Ik had al een groot sociaal netwerk met veel gelijkgestemden. De ASDG kende ik nog niet en precies daarom wou ik deelnemen. Want juist met een diverse groep kunnen we het verschil maken”

 

Diversiteit zorgt voor een goed debat

Op diverse manieren is Martin betrokken bij het sociaal domein en zet hij zich daarvoor in. Er zijn veel netwerken en initiatieven om aan deel te nemen in de gemeente Groningen. Martin legt uit waarom hij voor de ASDG koos: ‘Ik heb een groot netwerk opgebouwd binnen het sociaal domein. In mijn bestaande netwerk vind ik veel gelijkgestemden. Dat is prettig en veilig, maar het beperkt ook je blik. Toen ik over de ASDG hoorde ben ik naar een informatiebijeenkomst geweest en daar ontdekte ik dat er veel verschillende ideeën waren, binnen de groep zelf en vanuit de gemeente. Dat trok mij aan. Juist met een diverse groep kun je breder kijken en daardoor het verschil maken.’ Daarom wil Martin heel graag nog meer diversiteit in de groep: ‘Het lijkt mij geweldig als de deelnemers verschillen in leeftijd, cultuur en interesses, maar ook in disciplines waardoor we bijvoorbeeld ook meer deelnemers krijgen die minder gevoelsmatig en meer feitelijke input en kennis inbrengen.’ 

 

Dichtbij de politiek inspireren en invloed uitoefenen

Martin is nu enkele maanden deelnemer en zijn motivatie om mee te doen blijkt ook in de praktijk goed uit te pakken. ‘Tijdens de Brede bijeenkomsten krijgen we informatie over het beleid en de visie van de gemeente Groningen, maar is er ook veel ruimte voor discussie’ vertelt Martin ‘Dat is heel leerzaam, want alleen al door jezelf hardop te horen praten kom je soms tot oplossingen’. 

Martin ziet nog veel kansen liggen om vastgelopen burgers en de beleidsmakende gemeente dichter bij elkaar te brengen. Daarom deelt hij zijn ervaringen als deelnemer van de ASDG. ‘Ik wil graag mensen inspireren en invloed uitoefenen. Dat kan in het buurthuis tijdens allerlei leuke bijeenkomsten, maar met de ASDG kan ik dat nu dichtbij de politiek doen, daar waar het echt gebeurt.’