De gemeente Groningen wil dat iedereen in de Groningse samenleving, ongeacht herkomst, geslacht, geaardheid, religie, leeftijd of andere zaken, dezelfde kansen krijgt om actief mee te doen. Hoe de gemeente dit wil bereiken staat beschreven in de diversiteitsagenda van de gemeente Groningen.