De gemeente Groningen heeft in maart 2021 een nota geschreven over de toekomst van de huishoudelijke hulp. Een belangrijk thema binnen de Wmo.