Toekomstige opzet Huishoudelijke hulp – Collegebrief aan de Raad (september 2021)

Voor de Raadsvergadering van 15 september 2021 is ter kennisgeving een Collegebrief geagendeerd over de toekomstige huishoudelijke hulp. De projectgroep Huishoudelijke hulp van de ASDG is van mening dat hun advies niet helemaal juist staat verwoord in deze brief. Daarom heeft de projectgroep voor dezelfde vergadering een aanvulling op de collegebrief aangeboden.