Puzzelstukken

OVER DE ASDG

De adviesgroep adviseert de gemeente bij het maken en uitvoeren van sociaal beleid. De ASDG bestaat uit 30 tot 50 inwoners uit de wijken en dorpen van Groningen, met verschillende achtergronden en kwaliteiten die zich betrokken voelen bij sociale thema’s. Deelnemers van de adviesgroep geven gevraagd en ongevraagd advies op thema’s en vraagstukken in het sociaal domein. Adviezen komen tot stand door verschillende perspectieven samen te brengen waardoor er een constructieve en kritische bijdrage wordt geleverd aan de afwegingen van de politiek en beleidsmakers.

Werkwijze ASDG

ZO WERKEN WE

De adviesgroep denkt mee en adviseert over vraagstukken die de gemeente aan de ASDG voorlegt of werkt aan thema’s die de deelnemers zelf belangrijk vinden.

Per thema wordt een projectgroep opgezet van 5 tot 10 deelnemers die ermee aan de slag gaan. Dat doen ze door in gesprek te gaan met de gemeente, onderling ervaringen en perspectieven uit te wisselen en door andere inwoners, professionals en ervaringsdeskundigen te raadplegen. De deelnemers komen zo tot een goed geïnformeerd advies dat ze meegeven aan de ambtenaren die het sociaal beleid opstellen en aan het College van B en W die erover besluit. Buiten de projectgroepen om komt de groep regelmatig samen om alle thema’s bij elkaar te brengen, kennis te delen en geïnspireerd te worden.

De ASDG wordt aangestuurd door een stuurgroep van maximaal 6 deelnemers die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de ASDG en aanspreekpunt zijn voor gemeente en politiek. De adviesgroep wordt ondersteund door twee externe professionals en 1 ondersteuner in de gemeentelijke organisatie.

HANDBOEK EN VERORDENING

De werkwijze en een aantal afspraken staan omschreven in het handboek van de ASDG. Het handboek geeft duidelijkheid over wat we doen en hoe we werken. Het is een ‘levend’ document dat wordt aangepast wanneer dat nodig is om ons werk goed te kunnen doen.

Voor de ASDG is door de gemeente Groningen een verordening vastgesteld. Deze is via de knop hieronder in te zien.