Puzzelstukken

OVER DE ASDG

De Adviesgroep Sociaal Domein gemeente Groningen (ASDG) is een netwerk van vrijwilligers dat onafhankelijk advies geeft aan de gemeente op vraagstukken in het sociaal domein. De ASDG bestaat uit 30 tot 50 inwoners uit de wijken en dorpen van Groningen, met verschillende achtergronden en kwaliteiten. Adviezen komen tot stand door verschillende perspectieven samen te brengen waardoor er een constructieve en kritische bijdrage wordt geleverd aan de afwegingen die de politiek en beleidsmakers maken.

Werkwijze ASDG

ZO WERKEN WE

De gemeente Groningen werkt met een Lange Termijn Agenda (LTA). Daar staan ook sociale thema’s op waar beleid voor wordt gemaakt. Beleidsmakers kunnen de ASDG vragen om een onafhankelijk advies en dat meenemen in het beleid. Naast de thema’s op de LTA heeft de ASDG ook eigen thema’s die belangrijk worden gevonden. Hierop geven we, wanneer we dat nodig vinden, ongevraagd advies aan de gemeente en Raad. 

 

Adviseren doen we vanuit projectgroepen. Dit is een groep van maximaal 10 deelnemers van de ASDG die samen werken aan een thema. De deelnemers denken mee bij de beleidsontwikkeling, geven advies over het beleidsstuk en minitoren de uitvoering. De projectgroep bepaalt zelf haar werkwijze. Zij brengen verschillende perspectieven samen en kunnen hiervoor een beroep op onder andere inwoners van en diverse instellingen in de gemeente Groningen of kijken naar ervaringen buiten de gemeentegrenzen. 

 

De ASDG wordt aangestuurd door een stuurgroep. De stuurgroep bestaat uit 6 deelnemers van de ASDG en is verantwoordelijk voor de organisatie van de ASDG en aanspreekpunt voor gemeente en politiek. De stuurgroep en projectgroepen worden ondersteund door twee externe professionals en 1 ondersteuner in de gemeentelijke organisatie. 

HANDBOEK

De werkwijze en een aantal afspraken staan omschreven in het handboek van de ASDG. Het handboek geeft duidelijkheid over wat we doen en hoe we werken. Het is een ‘levend’ document dat wordt aangepast wanneer dat nodig is om ons werk goed te kunnen doen.