Header_Armoede

Armoede

Groningen staat in de top drie van gemeenten met de meeste armoede. Een op de zes kinderen in onze gemeente groeit op in armoede.

We spreken over armoede wanneer iemand niet kan rondkomen van het beschikbare inkomen en daardoor uitsluiting ervaart. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, regie op het eigen leven en zelfontplooiing. Door die belemmeringen wordt de kwaliteit van leven negatief beïnvloed. De gemeente Groningen is in oktober 2019 gestart met de armoede aanpak “Toekomst met perspectief”. Daarnaast is geïnvesteerd in een pakket van voorzieningen gericht op kinderen en gezinnen, een gebiedsgerichte aanpak, de Stadjerspas, maatwerkbudgetten en extra inzet voor mensen die (verder) in de problemen komen door de coronacrisis. Bovendien zijn er in de gemeente ook andere programma’s waarbinnen armoede een thema is.

STATUS

In afwachting van het nieuwe college zijn er momenteel geen zaken rondom “Toekomst met perspectief” om over te adviseren. Wel worden er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd door Sterk Netwerk Toekomst met Perspectief, waarvoor ook de ASDG wordt uitgenodigd.

In het voorjaar van 2022 heeft de ASDG geadviseerd over  de collectieve zorgverzekering voor minima (CZM).

VRAAG/ OPDRACHT

De ASDG is aangehaakt bij de aanpak Toekomst met Perspectief. Op dit moment ligt er geen concreet vraagstuk voor de ASDG. In mei 2022 is de ASDG gevraagd om te adviseren over de CZM.

WERKWIJZE

Op 8 september 2021 was er een Brede Bijeenkomst voor alle deelnemers van de adviesgroep. De gemeente Groningen heeft ons aan de hand van casussen uit de praktijk geïnformeerd over initiatieven uit het programma ‘Toekomst met perspectief’. Vanaf dat moment is verkend hoe en over welke vraagstukken de ASDG kan meedenken over het beleid.

Vanuit Sterk Netwerk Toekomst met Perspectief worden er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd om kennis en ervaringen te delen. Bij iedere bijeenkomst sluiten ook leden van de projectgroep armoede aan.

De projectgroep heeft in 2022 meegekeken met de aanpak voor het coronaherstelplan en de CZM. Er wordt door de gemeente gekeken of de CZM nog wel de juiste voorziening is om aan te bieden aan de doelgroep. De ASDG is hierover geïnformeerd in een tweetal bijeenkomsten (ook met deelname van de Cliëntenraad Werk, Inkomen en Participatie). Een en ander is toegelicht door de gemeente en er zijn vragen en ideeën opgehaald. De gemeente heeft vervolgens een notitie geschreven waarin de voor- en nadelen van de CZM worden afgewogen en waarin zij een advies geven aan de wethouder. Op deze notitie is ook het advies gevraagd van de ASDG (en de Cliëntenraad). Een aantal deelnemers van de projectgroep Armoede heeft zich hierover gebogen en heeft advies meegegeven aan het college