Header_Armoede

Armoede

Groningen staat in de top drie van gemeenten met de meeste armoede. Een op de zes kinderen in onze gemeente groeit op in armoede.

We spreken over armoede wanneer iemand niet kan rondkomen van het beschikbare inkomen en daardoor uitsluiting ervaart. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, regie op het eigen leven en zelfontplooiing. Door die belemmeringen wordt de kwaliteit van leven negatief beïnvloed.

De gemeente Groningen is in oktober 2019 gestart met de armoede aanpak “Toekomst met perspectief”. Daarnaast is geïnvesteerd in een pakket van voorzieningen gericht op kinderen en gezinnen, een gebiedsgerichte aanpak, de Stadjerspas, maatwerkbudgetten en extra inzet voor mensen die (verder) in de problemen komen door de coronacrisis. Bovendien zijn er in de gemeente ook andere programma’s waarbinnen armoede een thema is.

In september is er voor deelnemers van de ASDG een Brede bijeenkomst met als thema armoede. Tijdens en als vervolg op de bijeenkomst wordt ook verkend bij welke vraagstukken de ASDG betrokken wil zijn.

STATUS

Op 8 september was er een Brede Bijeenkomst voor alle deelnemers van de adviesgroep. De gemeente Groningen heeft ons aan de hand van casussen uit de praktijk geïnformeerd over initiatieven uit het programma ‘Toekomst met perspectief’. De nog te vormen projectgroep gaat samen met de gemeente Groningen verkennen kan meedenken over de ontwikkeling van het beleid.

VRAAG/ OPDRACHT

Er is nog geen concreet vraagstuk voor de ASDG vanuit de gemeente.