Header_Wmo enquete

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo

De gemeente is volgens de Wmo verplicht om een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te voeren. Dit wordt ieder jaar gedaan door middel van een schriftelijke enquête. In 2020 is door Corona een alternatief ervaringsonderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn via interviews de ervaringen opgehaald van Wmo gebruikers. Dit jaar wordt de enquête weer op de normale manier uitgevoerd. Er komt een nieuwe methodiek CEO Wmo wat betekent dat in de toekomst de inwoners die een Wmo voorziening hebben meerdere keren per jaar bevraagd worden om een beter en meer actueel beeld van hun ervaringen krijgen. Na de zomer worden daar ook mensen in meegenomen die zijn doorverwezen naar algemene voorzieningen.   

STATUS

Het advies van Stadadviseert (nu ASDG) heeft in 2020 bijgedragen aan meer verdiepende vragen in het ervaringsonderzoek. Door de maatregelen rondom Corona is het onderzoek uiteindelijk anders verlopen dan de bedoeling was. Daardoor is ASDG minder betrokken geweest bij de uitvoer.

De gemeente Groningen gaat nu onderzoeken hoe het CEO in de toekomst wordt uitgevoerd. De ASDG is gevraagd om te adviseren over de methodiek voor het cliëntervaringsonderzoek.

VRAAG/ OPDRACHT

De ASDG heeft geadviseerd over de manier van ondervraging om een kwalitatief beter onderzoek te realiseren en meegedacht over de vragen voor de enquete in 2020.

WERKWIJZE

De gemeente Groningen is sinds 2020 vrijer in het vormgeven van het CEO en gaan onderzoeken of ze dit anders willen doen. De projectgroep CEO van de ASDG is gevraagd om te adviseren over de nieuwe methodiek van het cliëntervaringsonderzoek. Op 20 september 2021 komt de projectgroep bij elkaar om het hierover te hebben.