Header_Wmo enquete

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo

De gemeente is volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht om jaarlijks een schriftelijk cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te voeren.

In 2020 is door Corona een beperkt cliëntervaringsonderzoek gedaan door middel van interviews. Dit jaar (2021) wordt er weer gewerkt aan een schriftelijke enquête. 

Met ingang van 2022 worden mensen naast het jaarlijks cliëntervaringsonderzoek ook apart bevraagd over hun ervaring met het behandelen van de aanvraag en de toekenning van de voorziening. En, later nog eens over hoe de voorziening hen bevalt en of ze zich hierdoor beter kunnen redden in hun dagelijkse leven.

STATUS

De gemeente Groningen gaat nu onderzoeken hoe het CEO in de toekomst kan worden uitgevoerd. Een projectgroep van de ASDG denkt mee over de opzet daarvan.

In aanvulling op de vragen die nu zijn geformuleerd leeft bij de projectgroep de wens om een breder beeld te krijgen van de klanttevredenheid door ook kennis te krijgen over de ervaringen van mensen aan wie een voorziening niet is toegekend, van mensen die een voorliggende of algemene voorziening hebben gekregen en van de uitkomsten van klachten, bezwaar en beroep.

Ook heeft de projectgroep er belang bij om zicht te krijgen op hoe mantelzorgers de hulp ervaren en wat hun wensen zijn. Als dat niet in dit huidige onderzoek van de gemeente past, dan op een andere manier.

VRAAG/ OPDRACHT

De ASDG  wordt gevraagd om mee te denken over de vragen voor de enquête in 2021.

WERKWIJZE

De gemeente Groningen is sinds 2020 vrijer in het vormgeven van het CEO en gaan onderzoeken of ze dit anders willen doen. De projectgroep CEO van de ASDG is gevraagd om te adviseren over de nieuwe opzet van het cliëntervaringsonderzoek. 

De projectgroep heeft onderling contact over de vragen aan de specifieke doelgroep en verkend ook aanvullingen op het huidige onderzoek.