Header_Wmo enquete

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo

De gemeente is volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht om jaarlijks een schriftelijk cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te voeren.

In 2020 is door Corona een beperkt cliëntervaringsonderzoek gedaan door middel van interviews. Het onderzoek over 2021 is weer gedaan via een schriftelijke enquête. Met ingang van 2022 was het de bedoeling te starten met een continu meting. Maar, dit wordt uitgesteld wat betekent dat het CEO over 2022 nog op dezelfde manier zal plaatsvinden als het CEO over 2021. In de toekomst worden mensen naast het jaarlijkse ervaringsonderzoek ook apart bevraagd over hun ervaring met het behandelen van de aanvraag en de toekenning van de voorziening. En, later nog eens over hoe de voorziening hen bevalt en of ze zich hierdoor beter kunnen redden in hun dagelijks leven.

STATUS

De gemeente Groningen onderzoekt hoe het CEO in de toekomst kan worden uitgevoerd. De projectgroep van de ASDG denkt mee over de opzet daarvan.

De resultaten van het onderzoek over 2021 zijn met de projectgroep gedeeld en besproken. Er volgt een collegevoorstel over de nieuwe opzet van het CEO (de continumeeting) waarover de projectgroep kan meedenken. Dit is uitgesteld vanwege de samenhang met de invoering van een nieuw systeem binnen het sociaal domein.

VRAAG/ OPDRACHT

De ASDG  is in 2021 gevraagd om mee te denken over de vragen voor de enquête. Eind 2022 kan de ASDG adviseren over het voorstel voor de nieuwe aanpak CEO.

PROJECTGROEP

De gemeente Groningen is sinds 2020 vrijer in het vormgeven van het CEO en gaan onderzoeken of ze dit anders willen doen. De projectgroep CEO van de ASDG is gevraagd om te adviseren over de nieuwe opzet van het cliëntervaringsonderzoek. 

De projectgroep heeft onderling contact over de vragen aan de specifieke doelgroep en verkend ook aanvullingen op het huidige onderzoek.

In aanvulling op de vragen die nu zijn geformuleerd leeft bij de projectgroep de wens om een breder beeld te krijgen van de klanttevredenheid door ook kennis te krijgen over de ervaringen van mensen aan wie een voorziening niet is toegekend, van mensen die een voorliggende of algemene voorziening hebben gekregen en van de uitkomsten van klachten, bezwaar en beroep.

Ook heeft de projectgroep er belang bij om zicht te krijgen op hoe mantelzorgers de hulp ervaren en wat hun wensen zijn. Als dat niet in dit huidige onderzoek van de gemeente past, dan op een andere manier.

In juli 2022 was er een bijeenkomst met de gemeente n.a.v. de resultaten van het ervaringsonderzoek in 2021. Eind 2022 zou er een collegevoorstel komen voor de nieuwe opzet, een continumeting. De  invoering van de continumeting hangt samen met de invoering van een nieuw systeem dat ondersteuning biedt aan professionals bij het uitvoeren van hun taken binnen het sociaal domein. Dit vraagt veel aandacht. Daarom is de nieuwe opzet voor CEO uitgesteld waardoor deze niet per 2023 van start gaat. Aan het einde van 2022 wordt de projectgroep door de gemeente geïnformeerd over de stand van zaken.