Header_Diversiteit

Diversiteit

De gemeente Groningen streeft naar een inclusieve samenleving waarin iedereen zich thuis voelt ongeacht herkomst, geslacht, geaardheid, religie, leeftijd of andere zaken. Hiervoor heeft de gemeente een diversiteitsagenda opgesteld. Hierin staan onderwerpen beschreven zoals onder andere LHBTI rechten, gelijke kansen en samenwerkingsafspraken met grote organisaties en bedrijven in Groningen over diversiteit in personeelsbeleid.

STATUS

Op 11 mei 2021 is er een startbijeenkomst geweest met de gemeente over het onderwerp diversiteit. De projectgroep is geïnformeerd over de diversiteitsagenda.

De ASDG vindt diversiteit een belangrijk thema en is daarom actief in het bevorderen van diversiteit binnen de eigen adviesgroep. Daarover houden we brainstormsessies en hebben we concrete acties in het werven van nieuwe deelnemers.

Diversiteit is een thema dat een rol speelt bij alle thema’s. De projectgroep denkt mee hoe diversiteit in alle vraagstukken van de ASDG aandacht krijgt.

VRAAG/ OPDRACHT

De gemeente Groningen heeft de ASDG gevraagd om mee te denken over het onderwerp diversiteit in de gemeente en hierover onafhankelijk te adviseren. De projectgroep die hiermee vanaf het najaar van 2021 van start.

WERKWIJZE

De gemeente Groningen heeft een diversiteitsagenda opgesteld. Op 11 mei 2021 is er een bijeenkomst geweest met de ASDG, waar de projectgroep is geïnformeerd over de pijlers van de diversiteitsagenda en hierover in gesprek is gegaan met de beleidsadviseur en het meldpunt discriminatie. Sindsdien is er geen concreet vraagstuk vanuit de gemeente meer geweest op dit thema. Maar de projectgroep houdt zich nu vooral bezig met diversiteit binnen het deelnemersbestand en de verschillende adviestrajecten van de ASDG. 

 

Om de projectgroep te voorzien van extra kennis en tools is er een interessante sessie georganiseerd met externe professionals. In het voorjaar van 2022 is er opnieuw een brainstorm geweest om te kijken hoe we diversiteit binnen de eigen adviesgroep kunnen bevorderen. Eén van de uitkomsten hiervan was een wervingsactie en open infoavond in juli 2022.