Header_Huishoudelijk

Diversiteit

De gemeente Groningen streeft naar een inclusieve samenleving waarin iedereen zich thuis voelt ongeacht herkomst, geslacht, geaardheid, religie, leeftijd of andere zaken. Hiervoor heeft de gemeente een diversiteitsagenda opgesteld. Hierin staan onderwerpen beschreven zoals onder andere LHBTI rechten, gelijke kansen en samenwerkingsafspraken met grote organisaties en bedrijven in Groningen over diversiteit in personeelsbeleid.

STATUS

Op 21 mei 2021 is er een startbijeenkomst geweest over het onderwerp diversiteit. De projectgroep die hiermee verder aan de slag gaat wordt momenteel gevormd en gaat in het najaar verder met de beleidsadviseurs van de gemeente Groningen.

VRAAG/ OPDRACHT

De gemeente Groningen heeft de ASDG gevraagd om mee te denken over het onderwerp diversiteit in de gemeente en hierover onafhankelijk te adviseren. De projectgroep die hiermee vanaf het najaar van 2021 van start.

WERKWIJZE

De gemeente Groningen heeft een diversiteitsagenda opgesteld. Op 11 mei is er een bijeenkomst geweest met de ASDG, waar de projectgroep is geïnformeerd over de pijlers van de diversiteitsagenda en hierover in gesprek is gegaan met de beleidsadviseur en het meldpunt discriminatie. Vanuit de ASDG wordt er nu een projectgroep gestart die hier in het najaar van 2021 een vervolg aan gaat geven.