Header_Stapeling

Doorbraakmethode

Wanneer mensen/ gezinnen voor meerdere problemen zorg nodig hebben, dan spreken we over gestapelde zorg. De gemeente Groningen heeft in een pilot onderzocht of de zorg voor 240 huishoudens die hiermee te maken hebben beter en efficiënter kan. Dit wordt de doorbraakmethode genoemd. In de pilot is het uitgangspunt: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Dit project moet bijdragen aan de verbetering van de dienstverlening aan de huishoudens die te maken hebben met gestapelde vormen van hulp en ondersteuning.  

STATUS

Er is een project geweest waaraan 240 gezinnen hebben deelgenomen. Bij deze gezinnen is gekeken hoe de zorg efficiënter kon door met 1 regisseur te werken en maatwerk te leveren. De resultaten hiervan zijn positief. Nu wordt gewerkt aan een plan om deze werkwijze breder in te zetten.

VRAAG/ OPDRACHT

Het kernteam van de doorbraakmethode heeft een pilot gedraaid om de zorg voor 240 huishoudens te verbeteren. Dit team heeft de ASDG gevraagd om mee te denken in de afronding van dit project en betrokken te zijn bij de uitwerking van het vervolg.

WERKWIJZE

Tijdens een kennissessie zijn geïnteresseerden van de ASDG bijgepraat over deze pilot door een beleidsadviseur van de gemeente en de betrokken projectleider van WIJ. Er is afgesproken dat er een projectgroep wordt opgericht om als klankbord te fungeren in de afronding van het werk van het kernteam en in de uitrol van de aanpak na 31 december 2021.