Header_Stapeling

Doorbraakmethode

Wanneer mensen/ gezinnen voor meerdere problemen zorg nodig hebben, dan spreken we over gestapelde zorg. De gemeente Groningen heeft in een pilot onderzocht of de zorg voor 240 huishoudens die hiermee te maken hebben beter en efficiënter kan. In de pilot is het uitgangspunt: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Dit project moet bijdragen aan de verbetering van de dienstverlening aan de huishoudens die te maken hebben met gestapelde vormen van hulp en ondersteuning. Voor de pilot is de doorbraakmethode toegepast. Volgens deze methode wordt maatwerk toegepast waardoor stapeling van zorg wordt voorkomen en burgers beter, sneller en uiteindelijk met minder kosten zijn geholpen. 

STATUS

Tijdens de pilot hebben er 240 gezinnen  deelgenomen. Bij deze gezinnen is gekeken hoe de zorg efficiënter kon door met 1 regisseur te werken en maatwerk te leveren. De resultaten hiervan zijn positief. Nu wordt er een plan uitgewerkt om deze werkwijze breder in te zetten. Dit is er met name op gericht om professionals kennis te laten maken met de doorbraakmethode.

VRAAG/ OPDRACHT

Het kernteam van de doorbraakmethode heeft een pilot gedraaid om de zorg voor 240 huishoudens te verbeteren. Tijdens de afronding van dit project heeft het projectteam de ASDG betrokken om mee te denken over de verdere uitwerking. Aan de ASDG is onder andere gevraagd hoe de gemeente bewoners kan betrekken bij en informeren over de doorbraakmethode.

PROJECTGROEP

Tijdens een kennissessie in het voorjaar van 2021 zijn geïnteresseerden van de ASDG bijgepraat over deze pilot door een beleidsadviseur van de gemeente en de betrokken projectleider van WIJ. Er is afgesproken dat er een projectgroep wordt opgericht om als klankbord te fungeren in de afronding van het werk van het kernteam en in de uitrol van de aanpak na 31 december 2021.  

Het projectteam van de doorbraakmethode heeft aan de ASDG gevraagd hoe de projectgroep denkt dat inwoners geïnformeerd kunnen worden over de doorbraakmethode. De projectgroep heeft daarover o.a. het volgende geadviseerd:

  • Inwoners hoeven niet te weten wat de doorbraakmethode is, als zij maar merken dat er maatwerk mogelijk is bij een hulpvraag.
  • Communiceren over de doorbraakmethode kan aan de hand van voorbeelden zodat inwoners begrijpen dat er wellicht meer mogelijk is, zonder valse verwachtingen te scheppen.
  • De methode moet voor iedereen beschikbaar zijn die dat nodig heeft, dit moet geen willekeur worden.

 

Eind 2022 wordt de projectgroep door de gemeente  bijgepraat over de stand van zaken en resultaten van de doorbraakmethode.