Header_Jongeren

Jeugd

De ASDG vindt het belangrijk om aandacht te hebben voor jongeren in het maken van sociaal beleid. Bijvoorbeeld in relatie tot multiprobleemgezinnen, gelijke kansen voor kinderen, bijscholing in kansarme gezinnen en bureau HALT.

STATUS

De gemeente Groningen wil een deel van de jeugdhulp waarvoor nu nog een indicatie nodig is, straks zonder indicatie voor ouders en kinderen beschikbaar maken. Zij willen de jeugdhulp dichter bij de gezinnen, eenvoudiger en meer in de eigen omgeving organiseren. Door ervaringen in het land en uit onderzoek denkt de gemeente dat dit beter lukt als lokale teams zelf jeugdhulp uitvoeren. Daarom heeft het college in oktober 2021 besloten om de begeleiding en lichte behandeling van gezinnen en kinderen onder te brengen bij Stichting WIJ Groningen. Dit noemen we SAMEN.

VRAAG/ OPDRACHT

Aan de ASDG is gevraagd om te adviseren over het implementatieplan voor SAMEN  (via WIJ Groningen).

WERKWIJZE

Op 31 januari 2022 was er een startbijeenkomst met de gemeente. De gemeente heeft toen een presentatie gegeven om de projectgroep te informeren over de manier waarop jeugdhulp is georganiseerd en welke ontwikkelingen en ambities er zijn in Groningen.

In maart 2022 was er een vervolgbijeenkomst om meer uitleg te geven over het proces om tot de nieuwe werkwijze WIJ SAMEN te komen. Er zijn toen afspraken gemaakt over de betrokkenheid van de ASDG en aan de ASDG is gevraagd om advies te geven op het implementatieplan waaraan de gemeente werkt.

De projectgroep heeft daarna een aantal interne bijeenkomsten gehad om onder andere met elkaar te bespreken wat aandachtspunten zijn voor de implementatie van de nieuwe werkwijze. In augustus 2022 heeft de projectgroep geadviseerd over het concept implementatieplan. Het implementatieplan is in september in de raad besproken tijdens een meningsvormende sessie.