Header_Jongeren

Jongeren

De ASDG vindt het belangrijk om aandacht te hebben voor jongeren in het maken van sociaal beleid. Bijvoorbeeld in relatie tot multiprobleemgezinnen, gelijke kansen voor kinderen, bijscholing in kansarme gezinnen en bureau HALT.

Op dit moment heeft de gemeente nog geen concreet vraagstuk waarvoor zij advies van de ASDG willen. Er zijn wel een aantal dingen gaande binnen dit beleidsterrein op het gebied van aanpassingen in inkoop, herstel naar aanleiding van Corona, positief opgroeien en talenten benutten.

STATUS

Er wordt dit jaar een aanbesteding jeugdhulp voorbereid. Het organiseren van goede en toegankelijke jeugdhulp is bij de gemeente belegd. De verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen ligt allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf. Maar, er zijn algemene en individuele voorzieningen beschikbaar. Binnenkort worden er opnieuw jeugdhulpaanbieders gecontracteerd. De ASDG is hier op dit moment niet bij betrokken, maar vind dit wel relevant. Er volgt een afspraak om met leden van dit programma en de ASDG te verkennen welke vraagstukken er zijn en hoe de ASDG hierbij betrokken kan worden.