Header_OCO

Onafhankelijke Cliëntenondersteuning

Bij gesprekken met een zorgaanbieder, de gemeente of WIJ Groningen is het soms fijn dat er iemand aanwezig is die met je meedenkt. Als je zelf niemand in je omgeving hebt die met je mee kan gaan, dan kan je gebruik maken van een onafhankelijk clëntenondersteuner (OCO).

Sinds 1 januari 2015 is de onafhankelijke cliëntondersteuning een wettelijke taak voor gemeenten. De OCO is erop gericht om de zelfredzaamheid en participatie te versterken en integrale dienstverlening te stimuleren op het gebied van zorg, maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.  

STATUS

In mei 2021 heeft de ASDG advies gegeven over de aanbestedingscriteria voor de organisatie die de OCO gaat leveren. De offerteaanvraag OCO is op 28 mei door de gemeente Groningen gepubliceerd. 

Nu volgt de selectieprocedure voor de organisatie om OCO te leveren. De ASDG blijft betrokken bij dit thema.

VRAAG/ OPDRACHT

Op dit moment is MEE Groningen de organisatie die de onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente Groningen levert. Omdat het contract met MEE afloopt is er een nieuwe aanbesteding. Eind 2020 is er door de gemeente geïnformeerd naar de ervaringen met MEE en is gevraagd waar er verbetering mogelijk is. Aan de ASDG is gevraagd om mee te denken over de combinatie van kenmerken die een organisatie moet hebben om een goede OCO te kunnen leveren. In mei 2021 heeft de ASDG hierover geadviseerd. 

WERKWIJZE

In 2020 is een projectgroep gevormd om mee te denken over de criteria waaraan de organisatie moet voldoen om een goede OCO te kunnen leveren.

De projectgroep heeft onder andere meegewerkt aan de enquête die door de gemeente is gebruikt om ervaringen in kaart te brengen.

De aanbestedingscriteria voor OCO zijn door de projectgroep besproken met de betrokken beleidsadviseurs. De aandachtspunten vanuit de projectgroep zijn uitgewerkt tot een advies en meegegeven aan het aanbestedingsteam. In mei 2021 heeft de ASDG in aanloop naar de publicatie van de aanbesteding hierover geïnformeerd. Dit advies heeft de projectgroep op 10 mei 2021 in een gesprek met de betrokken beleidsadviseurs toegelicht.