Samen praten over sociale thema’s
Terugblik Brede bijeenkomst 6 april

Tijdens de brede bijeenkomst op 6 april werden de deelnemers bijgepraat door 3 projectgroepen: OCO, Woonzorgvisie en Huishoudelijke hulp.
Bij alle projectgroepen is er een hoop gebeurd en zijn er tevens uitdagingen.

Onafhankelijke cliëntondersteuner (OCO) 
De projectgroep is betrokken geweest bij de aanbesteding om een nieuwe aanbieder van de OCO te selecteren. Inmiddels heeft de gemeente twee aanbieders gekozen. Binnenkort heeft de projectgroep een kennismaking met deze partijen.
Tijdens de brede bijeenkomst werd met een aantal deelnemers nagedacht over de vragen om aan de aanbieders te stellen. Onderwerpen die voorbij kwamen waren: de onafhankelijkheid van een OCO, de relatie tot mantelzorg, het profiel van een OCO en de relatie tot de participatiewet.

Woonzorgvisie
De gemeente heeft een woonzorgvisie opgesteld op basis van een analyse die door een extern bureau is uitgevoerd. Op basis van die visie wordt nu gewerkt aan een uitvoeringsprogramma. De projectgroep is hierbij betrokken. Tijdens de brede bijeenkomst dacht een groepje deelnemers erover mee wat zij belangrijk vinden.
Daarbij kwam onder andere naar voren dat de deelnemers benieuwd zijn naar de ruimte voor particuliere initiatieven en diversiteit in woonvormen. Andere onderwerpen die voorbij kwamen was aandacht voor wat er in de wijken speelt, studentenhuisvesting, doorstroom van groepen bewoners en de lange termijn visie in verhouding tot actuele vraagstukken.

Huishoudelijke hulp
De projectgroep huishoudelijk hulp houdt zich bezig met de veranderingen die er zijn in de organisatie van de huishoudelijke hulp en met een pilot die gaat over herstelgerichte hulp. De herstelgerichte hulp is gericht op het verbeteren van de conditie van mensen die huishoudelijke hulp nodig (gaan) hebben. De projectgroep maakt zich er zorgen over dat dit een nieuwe drempel opwerpt in de indicatie voor huishoudelijke hulp. Samen met een groep deelnemers werden de aandachtspunten besproken die de projectgroep mee kan nemen in het vervolg.