Op 15 december was de laatste Brede bijeenkomst van het jaar 2021. Voor deze speciale gelegenheid waren Christine van der Vorm en Marloes Dekker te gast om ons inspireren. Zij zijn de oprichters van Up to Us. Een Groningse organisatie die gelijkwaardige samenwerkingen faciliteert. Tijdens deze online brede bijeenkomst namen zij ons mee in hun gedachtegang en werkwijze.

Wensen voor december 2022
Na een korte introductie van Up to Us werd aan de deelnemers van de avond gevraagd om de volgende zin af te maken:

“Het is december 2022 en ik ben intens gelukkig omdat…”

De wensen van de deelnemers werden per chat ingevuld en aan het eind door Marloes samengevat als grote wens voor de ASDG. Je leest deze aan het einde van dit verslag.

 

Gelijkwaardig samenwerken vraagt om voorbereiding
Christine legt uit dat er veel verschillende manieren en theorieën zijn om samen te werken. Alles wat iemand doet in een samenwerking geeft informatie die je nodig hebt om echt goed te gaan samenwerking. Ter voorbereiding op die afspraak is het in ieder geval nodig om:

  • Te weten op welke manier de ander naar het vraagstuk kijkt
  • Bewust te zijn van het belang of de opdracht van de ander
  • Te weten welke manieren iemand gebruikt en waarom (of waarom bepaalde manieren juist niet)

We zijn geneigd om direct degenen waar het om gaat en de organisaties samen te brengen. Juist aan de start van een traject is het belangrijk om de doelgroep die centraal staat en de organisaties die daarvoor werken uit elkaar te halen om eerst beide kanten van het veld goed in kaart te brengen. Pas daarna kan er worden samengewerkt. Ter illustratie benoemde Christine: ‘Als je veel kleuren mengt, krijg je bruine smurrie’.

 

Meerzijdig onpartijdig faciliteren
Aan de hand van een casussen vertellen Christine en Marloes over het werk van Up to Us en de manier waarop zij samenwerkingen faciliteren. Daarin wordt duidelijk dat organisaties vaak geneigd zijn om bij een idee direct te gaan rennen. In de casussen van Up to Us is steeds eerst gekeken naar wie er allemaal meedoen, wat de partijen willen, welke belangen, verantwoordelijkheden en vetos er zijn en wat er te leren valt. Vervolgens wordt er een plan gemaakt om echt samen met de doelgroep aan te pakken waar het om gaat. Situaties worden integraal aangepakt en dat voegt waarde toe aan het traject. Voor wie ze ook werken, ze kijken dus altijd eerst onpartijdig naar alle deelnemers van een traject. Meerzijdig onpartijdig faciliteren noemt Up to Us dat.
Na de belangrijke verkenfase volgt de realisatie

 

In gesprek over casussen
Gedurende de bijeenkomst bespreken we meerdere casussen met Christine en Marloes waarbij deelnemers de gelegenheid krijgen om vragen te stellen.
Casussen die voorbij komen gaan over dak- en thuisloze jongeren, sloop en nieuwbouw van woningen in Delfzijl als gevolg van de aardbevingen in het gebied en kinderdromen durven doen in de gemeente Groningen om het toekomstperspectief van de Indische buurt/ De Hoogte te verbeteren. De voorbeelden laten zien hoe dat het meerwaarde heeft om vraagstukken integraal en samen met de doelgroep op te pakken.

 

Participatieladder
Ook is er kort gesproken over de bijdrage van de ASDG bij adviezen. Christine en Marloes laten ons de participatieladder zien die ze hebben veranderd  zodat deze past bij Up to Us. Met behulp van deze ladder worden deelnemers uitgedaagd om erover na te denken welke rol we spelen. Denken we mee, doen we mee of zijn we misschien de ‘excuustruus’? Oftewel, in hoeverre doet de bijdrage van de ASDG er echt toe. Gelukkig ontdekken we dat we hierin groei doormaken door steeds zichtbaarder te zijn en te investeren in samenwerkingen met de gemeente en ons netwerk.

 

“Het is december 2022 en ik ben intens gelukkig omdat…”
De bijeenkomst sluiten we positief af met Marloes die ons meeneemt in de wensen die we gezamenlijk hebben voor het komende jaar. De wens van alle deelnemers samen is geworden:

 

16 december 2022: ik ben intens gelukkig omdat het gelukt is in het afgelopen jaren dat we de gang van zaken rondom de keukentafelgesprekken is verbeterd, alle inwoners van verschillende wijken en achtergronden zich verbonden voelen als Gronigers, er voldoende actieve leden zijn bij de ASDG en we de gemeente zover hebben gekregen dat zij met meer financiële middelen en de broodnodige sociale voorzieningen over de brug komen voor minima. Ik ben gelukkig als we eraan bijgedragen hebben om de woonproblemen voor cliënten in de gemeente een beetje op te lossen en we in de hoofden zitten van zowel ambtenaren, politiek als inwoners omdat we gezien worden als adviseur die een positief verschil maakt binnen het sociaal domein. We gebruik hebben gemaakt van het zeggenschap van bewoners zodat hun eigen leefomgeving gefaciliteerd door de gemeente verbeterd en we meer in staat zijn om de burgers die we anders niet horen te betrekken. Het maakt me gelukkig dat we een vanzelfsprekende gesprekspartner zijn voor de gemeente en ook een prettige samenwerking hebben in onze eigen groep. Dat het ons is gelukt om de zorg- inclusief de jeugdzorg- beter op de kaart te zetten bij de gemeente en dat door onze adviezen de zorg van ouderen iets praktischer een laagdrempeliger wordt aangepakt wordt. Ik ben tevreden als de herstelgerichte hulp is veranderd in een aanpak waarin alle inwoners mee kunnen doen aan een programma om fit en gezond te worden zonder eigen kosten, we ons heel goed hebben laten horen naar het College en de Raad en dat ambtenaren van de gemeente de ASDG actief betrekken.