Op donderdag 23 maart was er een brede bijeenkomst. Tijdens deze avond kregen de aanwezige deelnemers een presentatie en toelichting van Frank Brander (gemeente Groningen) en Jan Waanders (’t Pand) over het concept Ambitiedocument Maatschappelijke Coalitie voor Groningen-Noord.

Wat houdt het Ambitiedocument Maatschappelijke Coalitie Groningen-Noord in?

De noordelijke wijken scoren slecht als het gaat om veiligheid, leefbaarheid en kansen. Het zou echter niet uit moeten maken in welke wijk of dorp je opgroeit of woont als het gaat om de kansen die je hebt en krijgt in het leven. Met het Ambitiedocument ligt er een voorstel om de komende 15-20 jaar commitment te vragen om intensief en op een écht andere manier te gaan samenwerken in de noordelijke wijken. Die samenwerking bestaat uit een brede maatschappelijke coalitie, waarbij op een gelijkwaardige manier tussen alle partijen wordt samengewerkt:
– Gemeente
– Maatschappelijke partners
– Inwoners
– Onderwijsinstellingen
– Corporaties
– Politie

De ambitie

We moeten er voor zorgen dat bewoners kunnen meedoen en opgroeien

Opgroeien in liefdevolle aandacht, ondersteund door hele gemeenschap
We moeten er voor zorgen dat mensen voor zichzelf kunnen zorgen: dat doet je door óf te leren, óf te werken
Een goede passende woning in een prettige buurt, en waar je minstens een beetje sociaal verbonden bent
Waar je veilig bent, je veilig voelt, thuis en op straat

Eerste reactie, vragen en aandachtspunten

Na de presentatie en toelichting was het tijd voor een eerste reactie, vragen en aandachtspunten.

De algemene indruk is dat dit Ambitiedocument vernieuwend, echt iets anders en een mooie ambitie voor de lange termijn is. De aanwezige deelnemers geven tijdens de bijeenkomst al enkele vragen en aandachtspunten mee:

– Neem de ervaringen van al het voorgaande wat er in het verleden is opgezet en gedaan mee: hebben we (van fouten) geleerd en wat maakt dat het nu wél lukt?
– Zie elkaar ook echt als verlengstuk: iedereen brengt zijn of haar ervaring mee en maak daar op een gelijkwaardige manier gebruik van. De expertise zit in de wijk.
– Dit is echt een cultuurverandering en een andere manier van werken, vóóral voor de ‘grote’ partijen (zoals de gemeente)
– Hoe houden we alle doelgroepen aangehaakt? Denk aan ouderen, maar ook oog hebben voor de verschillende culturen in en identiteiten van de wijken.
– Hoe gaan we continue monitoren? Ook in relatie tot toekomstperspectief?
– Gebruik de jeugd. Ze kijken vaak met een frisse blik naar zaken én zij zijn de toekomst.
– Denk goed na waar de sleutels voor de vernieuwing zitten. Dat is niet alleen bij (activeren) doelgroepen, maar zeker ook bij hoe ervaringskennis ontsloten wordt.
– Laat zien en vier wat inwoners brengen.

Aan de ASDG wordt gevraagd:

Om het ambitiedocument af te ronden wordt er – in aanvulling op de bijeenkomst – een schriftelijke reactie gevraagd. Concreet betekent dit een reactie op de vragen:
– of de ASDG zich kan vinden in het uitgangspunt van radicale gelijkwaardigheid in onze manier van werken?
– of de ASDG zich kan vinden in de ambities die we voor Groningen-Noord hebben gesteld, en met name op de thema’s verschil willen maken t.o.v. de rest van de gemeente?
– hoe de ASDG betrokken zou willen worden in het vervolgproces?

Hoe nu verder?
Frank en Jan nemen de input van de deelnemers mee in het afronden van het Ambitiedocument. Op 12 april komt het document in de gemeenteraad en op 19 april wordt het aangeboden in Den Haag. Aan de deelnemers is gevraagd hoe ze betrokken willen worden. Op korte termijn is dat input leveren voor het afronden van het Ambitiedocument. Wat betreft het traject is het een suggestie om te kijken of de ASDG en adviesplek kan innemen binnen de coalitie.