Verslag Toekomst Met Perspectief (gemeente Groningen)

Het ASDG was uitgenodigd om op woensdag 20 april aanwezig te zijn bij de bijeenkomst Sterk Netwerk – Toekomst met Perspectief, een netwerkmiddag voor alle sociale partners in het Groningse armoede-werkveld, georganiseerd door de gemeente in samenwerking met Moedige Dialoog Groningen en CMO STAMM.

Samen met een aantal andere deelnemers van de ASDG was Vincent Sontohartono aanwezig en hij deed hiervan verslag:

Na opening van vertrekkende wethouder Isabelle Diks, waarin zij het belang van armoede aanpakken nogmaals benadrukte, kregen een aantal projecten de gelegenheid om in een korte pitch zichzelf te introduceren aan de ruim honderd aanwezigen. Hieronder waren het burgerinitiatief Samen Schuldenvrij, dat zich specifiek in de wijk de Hoogte bezighoudt met niet alleen schulden oplossen, maar ook mensen schuldenvrij te houden door ze te helpen hun directe netwerk, in de eigen wijk, te vergroten, verbreden en verdiepen. Daarnaast kregen ook meer gevestigde namen als Omarm Groningen, Moedige Dialoog en Stichting Present, allen organisaties die maatschappelijk betrokken ondernemers verbindt met hulpbehoevenden, de kans zich te pitchen.

Hierna werden de aanwezigen gevraagd om zich te verdelen over 5 verschillende netwerkpanels, SIEX, Toukomst – Kansen voor Kinderen, Omarm Groningen, Stichting Present en het Meedenk panel. Hoewel bij de laatste 4 panels, inclusief het meedenk panel, de focus lag op netwerken en verbinden, was het SIEX panel er  juist meer op gericht om te informeren om zo de inhoudelijke vragen van de aanwezigen over SIEX te beantwoorden.

De SIEX methode werd gepresenteerd als methode voor directe investeringen in (de huishoudens van) bewoners, om de leefsituatie zo snel mogelijk te verbeteren. Het kan dan om psychotherapie, educatie of een nieuwe badkamer gaan, zolang de mensen daarmee geholpen worden. Op vragen over targets en kwalificaties, zoals wanneer iemand in of uit armoede kwam, werd geen antwoord gegeven. Wel werd duidelijk dat deze aanpak in bepaalde situaties wordt bemoeilijkt, belemmerd of zelfs onmogelijk gemaakt door (nationale) regelgeving of procedures. De gemeente hoopt door onderzoeken duidelijk te krijgen waar en wanneer dit gebeurt, om invloed uit te kunnen oefenen op afspraken op nationaal niveau. Wat er in de tussentijd gebeurt met de Groningse bewoners, die in deze situaties terechtkomen, is niet besproken.

Na de panels kwam men weer samen, om plenair te reflecteren en bevindingen te delen, waarna het netwerken door ging op de borrel.

Vincent is tevens deelnemer van de projectgroep Armoede van de ASDG. Meer over deze projectgroep en de onderwerpen waar zij aan werken vind je op de pagina van de projectgroep Armoede.