Op 23 juni was de zomeravond van ASDG. Een extra lange brede bijeenkomst op een bijzondere locatie en met lekker eten. Het was warm en gezellig.

 

De avond begon ontspannen met goede gesprekken in de paradijsvogeltuin en een Indonesische rijsttafel. Daarna gingen we in gesprek over welke onderwerpen we belangrijk vinden voor de ASDG. Van drie prioriteiten is uitgediept op welke manier we al met die onderwerpen bezig zijn, welke verbindingen we zien tussen projectgroepen en welke mogelijkheden we zien.

 

De drie belangrijkste thema’s die de groep op dit moment ziet in het sociaal domein die aandacht verdienen:

  1. Armoede, in het bijzonder generatie armoede en energiearmoede en daarmee samenhangend werk, inkomen en inkomensachteruitgang, bestaanszekerheid en perspectief, maar ook kansen voor werk.
  2. Praktisch handen en voeten geven aan gebiedsgericht werken, met oog voor diversiteit van de wijken en dorpen. Hiermee samenhangend: lokale zeggenschap en lokale (democratische) experimenten, met ruimte om fouten te mogen maken.
  3. Effecten van financiële keuzes (en bezuinigingen) in het sociaal domein. Daarmee samenhangend is er behoefte aan inzicht in algemene voorzieningen: zijn bewoners echt geholpen als ze daar naar worden doorverwezen i.p.v. maatwerk?

De projectgroepen die hierbij genoemd zijn ontvangen per mail de punten waarmee zij aan de slag kunnen. Ook is erover nagedacht wat deelnemers nodig hebben van de stuurgroep. Hier gaat de stuurgroep binnenkort over in gesprek.